Servei d’acollida

El curs 23/24 el servei d’acollida serà gestionat per l’empresa Serunion.

TARIFESSOCI/ANO SOCI/A
Usuari/a fix* matí:
07:30 – 9:00 h40 €45 €
08:00 – 9:00 h30 €35 €
08:30 – 9:00 h20 €35 €
Esporàdic/a matí:4 €5 €
Preu usuari fix* tarda:
16:30 – 18:2540 €45 €
Esporàdic/a tarda:4 €5 €
Usuari/a fix* matí i tarda:75 €80€

*Usuari/a fix: mínim 3 dies a la setmana.
**Descomptes del 25% pel segon germà, entenent que faran ús del mateix servei. Només serà aplicable a usuaris fixos.