Projecte pati

Durant el curs escolar 2012/2013, l´AMiPA va elaborar el document següent, que establia les bases i els motius a partir dels quals instava tota la comunitat educativa (mestres, famílies i alumnat) a participar en la planificació, elaboració i execució d´un projecte per al nostre pati. Un projecte que reconegués el valor del joc en aquest espai, la possibilitat de treballar transversalment les matèries curriculars d´acord amb el PEC (Projecte Educatiu de Centre) i també fer partíceps els autèntics protagonistes: els nens i nenes de la nostra escola.