Menjador

L’escola disposa de servei de menjador durant la franja horària de 12:30 h a 15 h del migdia. S’inicia el primer dia i finalitza el darrer dia del curs escolar.


El cost pel curs 23/24:
Usuari/a fixe* 5,75
Usuari/a esporàdic/a 6,25

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte a través del correu electrònic menjador@afaelmorrot.cat.

Aquest curs escolar es realitzaran 2 torns de menjador:  

  • 1r torn, de les 12:30 h a les 13:15 h: alumnes de I3, I4, I5, 1r i 2n.
  • 2n torn, de les 13:15 h a les 14:00 h: alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è.

La gestió del menjador va a càrrec del Consell Comarcal que té contractada una empresa de serveis: Serunion.

El menú que s’ofereix als comensals es fa a la mateixa escola. La confecció i el control dels menús es realitza per part d’un professional de la dietètica, d’acord amb les recomanacions nutricionals que es donen des dels organismes oficials de salut pública, tenint en compte les necessitats energètiques pròpies de l’edat. Els menús consten d’un primer plat, segon plat, postres, pa i aigua. Els menús estan en el plafó informatiu del centre i als alumnes fixes se’ls facilita un full amb el menú mensual.

L’empresa s’encarrega de contractar el monitoratge per tal de parar taules, servir menjar, fer la vigilància dels comensals i netejar el menjador.

El preu fixat per aquest curs 2021-2022, és de 5,50 € pels alumnes fixes i 6,05 €  pels esporàdics, els que es queden a dinar menys de tres dies a la setmana. Quan no es faci ús del servei, els 3 primers dies es cobrarà el 30% del menú, el mateix que si no es demana pícnic els dies de les sortides.  

Pagaments

Alumnes fixes: El cobrament del servei del menjador de tots els usuaris es farà per rebut bancari i per mesos vençuts.

Alumnes esporàdics: Per fer ús d’aquest servei de manera esporàdica cal omplir un formulari amb les  dades bancàries i el Consell Comarcal us girarà un rebut a final de mes.

Informació a les famílies

Les dades més significatives es trobaran en els clips d’informació que es donarà a les famílies a principi de curs.

Per comunicar-se amb els pares dels  alumnes de I3 tenim la llibreta viatgera que s’utilitza per informar per escrit de com ha estat el nen/nena durant l’estona de menjador. Els pares de la resta de grups rebran un informe a final de cada trimestre.

MENÚ DEL MES

Cada mes l’escola envia per correu electrònic el menú del mes següent. També el podeu trobar a l’APP de l’empresa Serunion i a la cartellera de l’escola.